Thổ Địa Hà Giang cam kết bảo mật mọi thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Xin quý khách vui lòng đọc bản chính sách bảo mật của chúng tôi dưới đây để hiểu rõ hơn những cam kết mà bên phía chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền của người truy cập.

Mục đích chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân

Thổ Địa Hà Giang thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích phù hợp tuân thủ nội dung của chính sách bảo mật này. khi cần thiết chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua thông tin cá nhân này.

Các thông tin Thổ Địa Hà Giang thu thập sẽ giúp chúng tôi:

  • Hỗ trợ khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Thổ Địa Hà Giang
  • Trả lời câu hỏi và những thắc mắc của khách hàng về dịch vụ
  • Cung cấp thông tin mới nhất của chúng tôi cho khách hàng

Thông tin chúng tôi thu thập

Để truy cập và sử dụng các dịch vụ của Thổ Địa Hà Giang quý khách có thể sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin như ( Email, họ tên, số điện thoại, …) để thực hiện đăng ký. Mọi thông tin quý khách khai báo với chúng tôi phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Thổ Địa Hà Giang không chịu trách nhiệm liên quan đến pháp luật mọi thông tin khai báo của khách hàng.

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin những lần ghé thăm, số trang quý khách xem, số links quý khách click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối website của chúng tôi. Trình duyệt web khi quý khách sử dụng để truy cập vào website cũng được chúng tôi thu thập những thông tin sau: Địa chỉ IP, loại trình duyệt web, Thời gian và địa điểm mà trình duyệt truy xuất đến.

Sử dụng thông tin cá nhân

Ngoại trừ các trường hợp thu thập thông tin cá nhân của khách hàng để phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ đã nếu ở chính sách bảo mật trên, thì chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân cũng như chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách ra bên ngoài.

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin của quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

  • Khi có yêu cầu từ phía cơ quan pháp luật có thẩm quyền
  • Trong trường hợp chúng tôi thấy rằng việc cung cấp thông tin sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật
  • Trong tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên Thổ Địa Hà Giang

Truy xuất thông tin và chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân

Bất cứ ở thời điểm nào quý khách cũng có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân theo đường link mà chúng tôi cung cấp.

Cam kết bảo mật

Thông tin cá nhân của khách hàng được Thổ Địa Hà Giang bảo mật một cách tuyệt đối

Không chuyển giao hay cung cấp cho bên thứ 3 nào của khách hàng nếu chưa được sự đồng ý từ thành viên

Thổ Địa Hà Giang khuyến cáo quý khách bảo mật thông tin cá nhân , không chia sẻ thông tin cá nhân với người nào khác.